Tel : 0514 - 569 815 | Fax : 0514 - 569 289 | info@selectchemie.nl

De HACCP-principes

De HACCP-principes zijn achtereenvolgens:

1. Inventariseer alle potentiële gevaren en wijs de reële gevaren aan.

2. Ga na welke maatregelen er nodig zijn om het gevaar te beheersen en stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast.

3. Geef per CCP de kritische grenzen aan.

4. Stel vast hoe de CCP’s bewaakt worden.

5. Leg de correctieve acties vast per CCP. (Correctieve acties zijn nodig wanneer de monitoring aangeeft dat het CCP niet wordt beheerst. De correctieve acties kunnen nodig zijn op het product en/of het proces en moeten leiden tot herstel van de veiligheid).

6. Pas verificatie toe. (Verificatie is een periodieke controle om na te gaan of de HACCP aanpak effectief is, ofwel om na te gaan of de beheersing van een CCP effectief is. Verificatie laat dus zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt).

7. Houd documentatie en registraties bij. (Documentatie wil zeggen dat de systeemopzet vastgelegd moet worden. Registratie is het verplicht vastleggen van bepaalde onderdelen van de systeemuitvoering).

Bron: Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)