Tel : 0514 - 569 815 | Fax : 0514 - 569 289 | info@selectchemie.nl

DE KEUZE VAN EEN REINIGINGSMIDDEL

Vuil kan eigenlijk van alles zijn; papiersnippers, pluisjes, roest, vet kalk etc. Het is materie, die zich op de verkeerde plaats bevindt, en verwijderd dient te worden. Te onderscheiden zijn; los en aangekleefd vuil. Los vuil kan worden verwijderd door mechanische kracht zoals door afstoffen, stofzuigen, vegen of zwabberen.

Bij het afstoffen is het belangrijk dat de stofdoek vochtig of vettig is om het stof beter vast te houden. Bij aangekleefd vuil maken we meestal gebruik van water. Helaas bevat leidingwater zelf enkele verontreinigingen, die storend kunnen werken. De belangrijkste hiervan is kalk. We zeggen dat het water hard is als er veel kalk in zit.

Voor het schoonmaken

Voordat men gaat schoonmaken moet men zich afvragen;

welk vuil? – i.v.m. de keuze “zuur of alkalisch”,waarop? – i.v.m. het gevaar van aantasting.hoe? – i.v.m. het gevaar voor de ogen en huid.waar? – i.v.m. brandbaarheid en giftigheid.
Meestal ( bij de vragen 1,2 en 3 ) speelt dus de PH-waard de grootste rol.

Indien deze niet is aangegeven op de verpakking, kam men deze ook terug vinden op de veiligheids bladen.
Deze zijn verkrijgbaar hij uw leverancier, tevens dient u deze altijd binnen handbereik te hebben.

VOORDAT MEN GAAT SCHOONMAKEN
MOET MEN ZICH AFVRAGEN.

1. welk vuil? – i.v.m. de keuze “zuur of alkalisch”.
2. waarop? – i.v.m. het gevaar van aantasting.
3. hoe? – i.v.m. het gevaar voor de ogen en huid.
4. waar? – i.v.m. brandbaarheid en giftigheid.

De nadelen zijn:

1. witte kalkvlekken, die achterblijven als het water is opgedroogd.
2. kalkaanslag in machines, kleding, leidingen, sproeiers, ketelsteen enz.
3. met toiletzeep en vloeibare of groene zeep wordt kalkzeep gevormd, dat witte, kleverige randen en vlekken geeft.

Water het belangrijkst

Toch is water het belangrijkste reinigingsmiddel ! Vele stoffen lossen ervan zelf op, zoals suiker, zouten, straatvuil e.a.
Er zijn twee soorten vuil, die niet in water oplossen, maar waarbij we iets aan het water moeten toevoegen om ze toch te verwijderen; dat zijn Kalk, roest en oxidatie en vettige verontreinigingen.

In het eerste geval moeten reinigingsmiddelen gebruikt worden, die ZUREN bevatten b.v. zoutzuur, fosforzuur, citroenzuur, azijnzuur enz. In het tweede geval word zeep en synthetische reinigingsmiddelen gebruikt. Het is daarom belangrijk, dat we ons in de eerste plaats afvragen om WELK soort vuil het gaat. Bij kalk en roest gebruikt men een zuur product, bij vettige verontreinigingen een zeep of synthetisch reinigingsmiddel.

Samengevat

===================================================================================
PH-waarde Benaming Vet-verwijdering Kalk-en roest Aantasting verwijdering.

0 – 1 sterkzuur meestal niet sterk zeer sterk metaal, marmer, kleding, lino, voegen, lak, marmer.

1 – 6 zwakzuur meestal niet sterk ja marmer, aluminium.

6 – 8 neutraal meestal redelijk neen geen.

8 – 12,5 zwak alkalisch meestal goed neen weinig tot geen aluminium.

12,5 – 14 sterk alkalisch sterk neen kleding, lino lakwerk, aluminium, zink, messing.

ZEEP EN SYNTHETISCHE REINIGERS

Zeep heeft het nadeel, dat het met leidingwater kalkzeep geeft. Daarom worden tegenwoordig veel meer synthetische middelen gebruikt om vettige verontreinigingen te verwijderen. Deze middelen hebben tot doel de afstotende werking tussen vet en water te verbreken ( ze “ontspannen het water”) zodat het vet of vettige vuil loskomt, in het water kan worden opgenomen en weggespoeld.
De werking kan belangrijk worden versterkt door alkaliën. Zo ontstaan er alkalische reinigingsmiddelen. Net als bij zuren zijn er sterke en zwakke alkaliën.

Een sterke alkali is b.v. Caustic Soda ( o.a. gebruikt als gootsteenontstopper ); opgelost in water heet dit natronloog.
Zwakken alkaliën zijn b.v. gewone soda, Borax en fosfaten. Deze hebben bovendien de eigenschap dat ze kalkzeep en kalkaanslag kunnen voorkomen (dus niet verwijderen). Sterke alkaliën zijn gevaarlijk voor de huid en ogen, schadelijk voor lakwerk, linoleum, kleding, tapijt en sommige metalen zoals aluminium, zink en messing. Zwakke alkaliën zijn niet schadelijk.

De meeste allesreinigers, interieurreinigers, vloerenreinigers en tapijtreinigers zijn daarom zwak alkalisch of geheel neutraal, d.w.z. dat er geen zuren en ook geen alkaliën in zijn verwerk.

ZUREN

Er zijn sterke en zwakke zuren.
De meeste zuren werken ook het sterkste, maar we moeten er voorzichtig meer zijn, omdat deze ook schades kunnen veroorzaken.
Ze tasten huid en ogen aan, textiel, linoleum, metalen, voegwerk, marmer e.a. Zo kan roestvast-staal snel verkleuren, wanneer er zoutzuur op komt. Daarom kunnen we veel beter zwakkere zuren gebruiken, b.v. producten op basis van fosfor of citroenzuur.

DE PH-WAARDE

Hoe sterk of hoe zwak een reinigingsmiddel is, wordt aangegeven door de ph-waarde, die “vaak”op de verpakking van een reinigingsmiddel staat vermeld evenals de hoeveelheid actieve stoffen. De hoeveelheid actieve stoffen, wil zeggen hoeveel product of hoeveel “water” er is toegevoegd aan het reinigingsmiddel. We spreken dan ook wel over het consentraat, dit zegt niet zoveel over de werking van het product, maar wel over hetgeen u heeft aangeschaft. De PH-waarde loopt van 0 –14, waarbij het getal 7 neutraal aangeeft. Boven de 7 is het alkalisch, onder de 7 zuur. Hoe verder van de 7 verwijderd, hoe sterker alkalisch of hoe sterker zuur, dus ook sterker de werking, maar ook hoe groter het gevaar voor aantasting van materialen en onze gezondheid.

Wilt u vrijblijvend advies?

1 + 3 =