Tel : 0514 - 569 815 | Fax : 0514 - 569 289 | info@selectchemie.nl

WAT DOET DE VWA?

Eén van de taken van de VWA is het uitoefenen van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving voor wat betreft de veiligheid van voedsel en waren.

Indien bedrijven regelgeving niet nakomen, kunnen sancties worden opgelegd, zoals een waarschuwing, het openbaarmaken van geconstateerde overtredingen, het opleggen van boetes en/of het intrekken van de EG-erkenning.

Wijze van toezicht

Industriële voedselbereiding
Bedrijven die op industriële schaal levensmiddelen produceren worden met een zekere regelmaat gecontroleerd. Een dergelijke inspectie kent verschillende vormen:

* Een zogenaamde basisinspectie, met name gericht op het eindproduct, de hygiëne of de inrichting.
* Een inspectie van een of meer specifieke onderdelen van het productieproces.
* Een inspectie van de import uit landen buiten de EEG.
* Een audit van het gehele productieproces.

De laatste drie zijn gebaseerd op het HACCP-systeem.
De handhaving wordt mede uitgevoerd door middel van uitgebreide Veiligheids Risico Inspecties (VRI’s). Dit is een meerdaagse inspectie waarbij het voedselveiligheidsplan volledig wordt doorgelicht. Er wordt ook een verkorte versie van deze inspectievorm toegepast (verkorte VRI).

Deze inspecties worden gebruikt om, naast het handhaven van de wettelijke verplichtingen, inzicht te krijgen in de gevaren en kritische punten in specifieke sectoren. Hiertoe zijn de levensmiddelenbedrijven onderverdeeld in 18 sectoren (branches). In elke sector zal eenmaal per drie jaar in een beperkt aantal bedrijven een VRI worden uitgevoerd. Op basis van deze VRI’s wordt nagegaan wat de kritische punten in de betreffende sectoren zijn. Vervolgens wordt per sector een protocol opgesteld ten behoeve van de ‘verkorte VRI’.
De ‘verkorte VRI’ wordt uitgevoerd in twee delen. Het eerste deel bestaat meestal uit een vooraf aangekondigde controle en uit het bestuderen en beoordelen van het voedselveiligheidsplan (documentencontrole). Het tweede deel bestaat uit een niet aangekondigde controle, waarbij met name de algehele hygiëne en de uitvoering van het voedselveiligheidsplan in de praktijk wordt beoordeeld.

Ambachtelijke voedselbereiding
Om invulling te geven aan de verplichtingen in de Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen, inclusief de toepassing van het HACCP-systeem, wordt in de ambachtelijke bedrijven, de detailhandel en de horeca als regel gebruik gemaakt van hygiënecodes.

Ten behoeve van de handhaving van de betreffende regels is een afzonderlijke inspectiemethodiek ontwikkeld. De bedrijven worden vooral geïnspecteerd aan de hand van vooraf vastgestelde prioriteitspunten. Dit is ofwel een voedselveiligheidsprocedure, ofwel één of meerdere kritische aspecten van het basisvoorwaarden programma, zoals hygiëne, inrichting, ongediertebestrijding en opleiding personeel. De procesbeheersing wordt op basis van deze prioriteitspunten gecontroleerd. Voorbeelden zijn:

* Temperatuurbeheersing tijdens bereiding en opslag.
* Reiniging en desinfectie.
* Voorkomen van kruisbesmetting.

Bron: Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)